Share   Report!   Description

MENDİLİMİN YEŞİLİ (AMAN DOKTOR)
(TÜRKÜ)
Makâm : Sabâ
Usûl : Sofyân
Söz - Beste : Anonim
Yöre : İstanbul
Kaynak : Nuri Halil Poyraz
Derleyen - Notaya Alan : Muzaffer Sarısözen

Mendilimin yeşili amân ammân
Ben kaybettim eşimi
Al bu mendil sende, sende kalsın
Sil gözünün yaşını

Amân doktor
Canım gülüm doktor
Derdime bir çâre
Çâresiz dertlere düştüm
Doktor bana bir çâre

Çâresiz dertlere düştüm
Doktor beyim bir çâre

Mendilim benek benek amân ammân
Ortası çarkıfelek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek

Amân doktor
Canım gülüm doktor
Derdime bir çâre
Çâresiz dertlere düştüm
Doktor bana bir çâre

Çâresiz dertlere düştüm
Doktor beyim bir çâre

DARACIK SOKAKLARI DUMAN BÜRÜDÜ
(TÜRKÜ)
Makâm : Sabâ
Usûl : Aksak
Söz - Beste : Anonim
Yöre : İstanbul
Kaynak : Yöre Ekibi
Derleyen : TRT
Notaya Alan : TRT THM Repertuar Kurulu

Daracık sokakları duman bürüdü
Külhan da beyler kızları aldı yürüdü
Benim yârim küçücüktü büyüdü

Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Şafaklar atıyor gel yârim uyu

Yüksek minareden attım ben bir taş
Ne anam var ne bacı ne de kardaş
Keskin bıçak olsun bana arkadaş

Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Şafaklar atıyor gel yârim uyu

- 15/06/2010 SALI -


Hide
Loading download links..